Στοιχεία εταιρίας

Midoin PC
18 Levidou str.
Ilion, 13121
Greece

Εταιρικό κεφάλαιο: 5,000 ευρώ

Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.: 145157501000

Α.Φ.Μ: 800929175